Контакти

Екип

инж. Румен Димитров Върбанов - rumen@hvac-bg.com
д-р инж. Велислав Руменов Върбанов - velislav@hvac-bg.com
Дамян Стефанов Петков - damian@hvac-bg.com
Елица Руменова Терзиева - elitsa@hvac-bg.comКонтактна информация

гр. Русе, бул. Скобелев 45,
България
+359 (0)82 825 374
office@hvac-bg.com

Къде да ни намерите