Новини

 • Откриване на православен храм "Всех Святих"

  На 10.09.2017 г. се състоя тържественото освещаване на катедрален храм “Всех Святих” в Русе, 42 години след неговото разрушаване от комунистическия режим. Във връзка с това, “Флоид Карънтс” ЕООД поздравява с успешното приключване на това обществено полезно дело, колегите от проектантския екип:
    арх. Тончо Тончев – главен проектант и архитект;
    инж. Пламен Пенев – Строителни Конструкции;
    инж. Венетка Табияшка – Ел.;
    инж. Цветанка Панталеева – ВиК;
    инж. Велислав Върбанов – ОВК;
    инж. Стефка Петрова – геодезия.
  Вътрешното оформление стана възможно и с активното участие и безкористна помощ на арх. Калоян Тончев и диз. Ивайло Тончев.

 • Помени в Наредба №15

  Излязоха последните промени в Наредба №15. В библиотеката са публикувани Методиките за изчисляване на отоплителния товар на сгради , сухия охладителен товар на сгради, влажностния товар , отделяните опасни вещества и правилата за разполагане на отворите за засмукване на пресен въздух и изхвърляне на отработения.

 • Токът става стока като всяка друга

  "...Ако за големите стопански производители и средните по големина фирми свободата да си намират електроенергия от различни доставчици вече не е нещо непознато, през 2016 г. с нея трябва да се запознаят и най-малките бизнес клиенти и битовите потребители. Това, което ще се промени за тях, е, че вече ще могат да избират своя търговец на електроенергия. Това означава, че цената вече няма да се определя административно от енергийния регулатор, а от пазара. Освен това потребителите ще имат по-голям избор, което не изключва и оставането им на регулирания пазар."

  Вижте повече
 • Сертификат Коректна Фирма

  От “Изследователски център на клиентските мнения” на фирма “ВЕНТИЛАЦИИ-ВП” ООД е връчен сертификат “Коректна Фирма” за “безупречна репутация сред клиенти и контрагенти.”

  Благодарим Ви за признанието!

  Вижте повече
 • Присъдена грамота за иновативен подход - конкурс Сграда на годината

  В националният конкурс “СГРАДА НА ГОДИНАТА” в категория “Сгради- съвременна културна инфраструктура” е номиниран ЕКОМУЗЕЙ гр. Русе.
  Окончателният проект е дело на арх. Ангел Ангелов.
  За сградата е присъдена грамота “За иновативен подход при показване на местния туристически продукт”

  Вижте повече
 • СГРАДА НА ГОДИНАТА 2012

  В националният конкурс “СГРАДА НА ГОДИНАТА” в категория “Корпоративни и административни сгради” е номиниран АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД РУСЕ.
  “Сградата е разположена в идеалния център на града, характерен с архитектурни обекти от края на 19-ти и началото на 20-ти век, регистрирани като паметници на архитектурата - самостоятелно или в ансамбъл”.
  “Сградата е газоснабдена. За климатизиране на помещенията е монтиран чилър - разделен тип. Вентилационните системи са нагнетателни и смукателни.”

  Вижте повече
 • СГРАДА НА ГОДИНАТА 2010

  В националният конкурс “СГРАДА НА ГОДИНАТА” в категория “Сгради за административно обслужване” е номинирана Административна сграда за нуждите на НАП, Русе.

  Вижте повече